Inne

Wykazaliśmy różne formy popularyzujące historię online, które jednak nie mieszczą się w wymienionych wcześniej kategoriach. Są jednak godne uwagi, być może w przyszłości przekształcą się w jedną z nich. Chcieliśmy też oddać bogactwo i zróżnicowanie działań w sieci. Jak każda typologia, także nasza, jest jedynie propozycją podlegającą dyskusji.

Dom Spotkań z Historią (Wydawca: Dom Spotkań z Historią), ostatni dostęp: 9.05.2021

Europejskie Centrum Solidarności (Wydawca: Europejskie Centrum Solidarności), ostatni dostęp: 9.05.2021

Historia na UMCS (Wydawca: Instytut Historii UMCS), ostatni dostęp: 9.05.2021

Historia z KARTY (Wydawca: Ośrodek KARTA), ostatni dostęp: 9.05.2021

IPNtv.pl (Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej), ostatni dostęp: 9.05.2021

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (Wydawca: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), ostatni dostęp: 9.05.2021

Muzeum POLIN (Wydawca: Muzeum POLIN), ostatni dostęp: 9.05.2021

Wydział Historii UW, ostatni dostęp: 9.05.2021

Żydowski Instytut Historyczny, ostatni dostęp: 9.05.2021

Translate »